Subsidiegevers en sponsors

Medisch Centrum Haaglanden

Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) is een topklinisch ziekenhuis in het centrum van Den Haag, aan de rand van de Schilderswijk. Het Medisch Centrum Haaglanden heeft 785 bedden en telt 3.076 medewerkers met jaarlijks 30.000 opnames en gemiddeld 12.300 bezoekers per week. Het MCH is toonaangevend in acute zorg, neurologie/neurochirurgie en oncologie.

www.mchaaglanden.nl

 

SKOR | Stichting Kunst Openbare Ruimte

SKOR is een internationaal opererende, Nederlandse organisatie die kunstprojecten ontwikkelt in de openbare ruimte en organisaties adviseert die kunst op een publieke locatie willen realiseren. SKOR houdt op te bestaan per januari 2013 en heeft de inhoudelijke en productionele ondersteuning van BETER overgedragen aan TAAK.

www.skor.nl

 

VSBfonds

VSBfonds draag bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projcten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

www.vsbfonds.nl

 

Nefarma

 

Bedrijfsomschrijving – Nefarma is de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De farmaceutische sector is ondernemend en innovatief. Nefarma heeft als taak de snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen, een gunstig onderzoeksklimaat te creëren en de waarde van het innoverende geneesmiddel uit te dragen. Nefarma denkt mee over (toekomstige) wet- en regelgeving, zet zich in voor een effectieve registratieprocedure en onderhoudt intensieve contacten met overheden en andere partijen die van invloed zijn op de marktomstandigheden.

 http://www.nefarma.nl

 

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

 

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg die grote maatschappelijke en individuele gevolgen hebben. Het Fonds doet dit door binnen jaarlijks gekozen thema’s projecten te steunen die een vliegwiel vormen naar verbeteringen in de zorg. De klant/patiënt staat daarbij centraal; de praktijk is uitgangspunt. Concreet en creatief zijn sleutelwoorden.

http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl

 

 

 

 


Stichting DOEN

Stichting DOEN werkt aan een samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien en deel uit kan maken van een breder sociaal verband. Daarom ondersteunt Stichting DOEN culturele projecten waarin kunstenaars op een andere en duurzame manier naar maatschappelijke vraagstukken kijken. De onderzoeksexpositie ‘Beter, de kunst van gezondheid’ waarbij het effect van kunst op de gezondheid wordt onderzocht is hier een goed voorbeeld van.

 

Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN:

 

Wij ondersteunen deze expositie met een bijdrage van de BankGiro Loterij, omdat hierin nieuwe perspectieven worden ontwikkeld op het vergroten van de gezondheid en het welzijn van mensen. De expositie komt op het juiste moment nu de discussie over bezuinigen in de zorg en cultuur is opgelaaid. BETER kan op een directe, ludieke en wetenschappelijke manier voeding en zichtbaarheid geven aan deze discussie en kan antwoorden geven op vragen waar de zorg- en cultuursector nu mee worstelen.’

 

Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen en werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN stimuleert mensen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, sociale en culturele vernieuwing.

www.doen.nl

 

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het nieuwe landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van kunstenaars uit Nederland en van Nederlandse en buitenlandse instellingen. Het Mondriaan Fonds komt voort uit de recente fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB.

www.mondriaanfonds.nl

 

 

 

 

BETER Publicatie: Om in te nemen, bestel m nu!

De uitslagen, conclusies en reflecties van het BETER onderzoek zijn gebundeld in een publicatie getiteld: Om in te nemen. Op 14 juni 2013 wordt de publicatie tijdens het BETER Symposium gepresenteerd.

Vast bestellen?

Conclusies BETER onderzoek gepubliceerd tijdens BETER Symposium

Op 14 juni 2013 organiseert het BETER Consortium in MCH Westeinde het BETER Symposium. De langverwachte onderzoeksresultaten van de interactieve onderzoeksexpositie BETER, de kunst van gezondheid worden hier gepresenteerd in een levendig dagvullend programma. Tevens wordt de fonkelnieuwe, bij BETER …

Lees meer...

BETER de film
Bekijk hier de film die Erik Heuvelink maakte over BETER, de kunst van gezondheid.