Lezingen en workshops experts BETER Symposium

 

Biografieen deelnemers BETER Symposium

 

  • BETER en de maatschappij

Lezing over het verband tussen geluk, gezondheid en kunst
Door Cretien van Campen

 

Nederlanders behoren al decennia lang tot de gemiddeld gelukkigste en gezondste inwoners van Europa, op enkele Scandina¬vische volken na. De Nederlandse overheid heeft sinds de jaren zeventig tot voor kort substantiële budgetten beschikbaar ge¬steld voor de kunsten. Zou er een verband zijn? Uit het BETER onderzoek zijn statistische significante verbanden tussen kunstbeleving en de ervaring van gezondheid en geluk naar voren gekomen. Hoe moeten we deze duiden?

 

De workshop van Cretien van Campen in de middag zal tevens over dit onderwerp gaan en wordt samen met Martijn Engelbregt, kunstenaar en initiatiefnemer van BETER gegeven.

 

Cretien van Campen is auteur en onderzoeker. Over kunst en waarnemen schreef hij onder meer de boeken Beeldillusies, Tussen Zinnen, The Hidden Sense en Gekleurd verleden. Als senior onderzoeker Ouderen en welbevinden is hij verbon¬den aan het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag, en als buitengewoon hoofddocent Toegepaste gerontologie aan de hogeschool Windesheim in Zwolle.

 

 

  • BETER en de geneeskunst

Lezing over de manier waarop onze hersenen kunst registreren
Door Prof. dr. H.C. Weinstein

 

Wat gebeurt er in (gezonde) hersenen als we naar kunst kijken en wat doen onze hersenen met kunst? De invloed die kunst op onze hersenen heeft hangt samen met tal van factoren die per individu verschillen zoals persoonlijkheid, verleden en emotionele toestand. Om die reden is de invloed moeilijk te interpreteren. Prof. dr. Weinstein vertelt wat zich feitelijk afspeelt in de hersenen wanneer deze kunst registreren vaak zonder dat de toeschouwer zich daarvan bewust is.

 

De workshop van Dr. Weinstein in de middag zal tevens over dit onderwerp gaan en wordt samen met Willem Geerlings, bestuursvoorzitter MCH gegeven.

 

Henry Weinstein is neuroloog. Na zijn opleiding in het AMC te Amsterdam was hij vier jaar lang hoofd van de afdeling neuropsychiatrie van de Valeriuskliniek en wetenschappelijke medewerker van de vakgroep psychiatrie van de Vrije Universiteit. Hij is werkzaam als neuroloog en als opleider neurologie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. In april 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar met als opdracht onderzoek van cognitieve functies aan de Vrij Universiteit Amsterdam.

 

 

  • BETER en de kunst

Lezing over kunst als motor voor de volksgezondheid

Door Theo Tegelaers

 

Dankzij BETER weten we zeker dat kunst iets voor het welbevinden van mensen kan betekenen. Maar we weten ook dat er nog veel onontgonnen terrein is, dat er vergeten of verloren gegane vormen van kennis zijn waar juist kunstenaars de waarde van inzien. Deze herontdekken, maar ook nieuwe kennis en technologieën inzetten om oplossingen te vinden die structureel kunnen bijdragen aan een betere volksgezondheid is de uitdaging. Zoals Joseph Beuys zei: ‘kunst kan genezen’, maar wellicht moeten we het omkeren en zeggen dat ‘genezen ook kunst kan zijn’ (AA Bronson)

 

De workshop van Theo Tegelaers in de middag zal tevens over dit onderwerp gaan en wordt samen met Melanie Bonajo, kunstenaar (o.a. van BETER) gegeven.

 

Theo Tegelaers is partner en curator bij TAAK. Van 1994 tot 1998 was hij directeur van W139, de tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst in Amsterdam. Tegelaers werkte als onafhankelijk curator in binnen- en buitenland en was gedurende vier jaar verbonden aan het Atelier Rijksbouwmeester als curator en coördinator van kunstprojecten. Van 2006 tot 2012 was hij senior curator bij SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.

 

 

  • BETER en de ideale gezonde omgeving

Lezing over de betekenis van cultuur in het ontwerpen voor de gezondheidssector
Door Birgitte Louise Hansen

 

Er bestaat niet zoiets als een ‘ideale gezonde omgeving’. Elk mens is anders, qua geestkracht, sociale bagage, inkomen en culturele achtergrond. En niet alleen patiënten maar ook behandelaars, verplegend of administratief personeel en bezoekers maken gebruik van zorggebouwen. Een zorggebouw is een complex fenomeen vol verschillende economische belangen, sociaal-culturele ideeën, normen en waarden. Wil je de betekenis van architectuur of kunst begrijpen, dan moet je je afvragen voor wie het gemaakt is, door wie, waarom en met welke middelen.

 

De workshop van Birgitte Louise Hansen in de middag zal tevens over dit onderwerp gaan en wordt samen met Mirjam Mast, onderzoeksmedewerker Radiotherapiecentrum West locatie Lijnbaan gegeven.

 

Birgitte Louise Hansen is architect en werkt aan ontwerp- en onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland, op dit moment onder andere aan een promotieonderzoek op het gebied van architectuur in de gezondheidszorg aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Architectuur. Zij neemt met regelmaat deel aan discussies over ontwerpen voor de gezondheidssector, was redacteur van de publicatie Beyond Clinical Buildings, en schreef o.a mee aan de de publicaties: ‘AU!, Bouwen aan de Architectuur van de Zorg’, ‘Alle ontwerpers gebruiken onderzoek’, en ‘De Collectie; 25 jaar kunstprojecten in de zorginstellingen’.

 

BETER Publicatie: Om in te nemen, bestel m nu!

De uitslagen, conclusies en reflecties van het BETER onderzoek zijn gebundeld in een publicatie getiteld: Om in te nemen. Op 14 juni 2013 wordt de publicatie tijdens het BETER Symposium gepresenteerd.

Vast bestellen?

Conclusies BETER onderzoek gepubliceerd tijdens BETER Symposium

Op 14 juni 2013 organiseert het BETER Consortium in MCH Westeinde het BETER Symposium. De langverwachte onderzoeksresultaten van de interactieve onderzoeksexpositie BETER, de kunst van gezondheid worden hier gepresenteerd in een levendig dagvullend programma. Tevens wordt de fonkelnieuwe, bij BETER …

Lees meer...

BETER de film
Bekijk hier de film die Erik Heuvelink maakte over BETER, de kunst van gezondheid.